ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost).
Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.
Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici.
Keen properties s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):
- OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH / OBČANECH
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalá adresa, kontakní údaje – telefon a mailová adresa), shromažďujeme za účelem uzavření obchodního případu po dobu 5 let.
- NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA
Na naší webové stránce žádné osobní údaje nezpracováváme.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné.

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Keen properties s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S VAŠÍM SVOLENÍM

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami. V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.
V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY
Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ
Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě.
Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Keen properties s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 274 51 283 (Správce)
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116478
Kontaktní údaje Správce: 800 226 223

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:
gdpr@daramis.com

Cвяжитесь с нами

Magdalena Čížková
+420 734 800 455
unicity@daramis.com
Keen Properties s.r.o. (Správce)
IČO 274 51 283
Ochrana osobních údajů

Звоните 800 226 223

ИЛИ CВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ ПО ПОЧТЕ

Отправить запрос

агент по недвижимости:

Klientské centrum Unicity
Technická 3000/9, 301 00 Plzeň 3

Понедельник - пятница 09: 00-17: 30
Зеленая линия 800 226 223


Ознакомьтесь с проектами группы компаний "Daramis Group"

Domy Beranka

дома Beranka

87 домов в проекте Beranka отличается ненавязчивoй современнoй архитектурoй и хорошо продуманными планировками домов, уважая характер области и высокие требования будущих владельцев. Вы можете выбрать один из четырех различных типов домов. Каждый дом имеет сад с 100 м2 до 300 м2.

Marina Island

Marina island

"Marina Island" предлагает квартиры трех категорий: комфортабельные квартиры типичной планировки, Таунхаусы, воспроизводящие жилье в семейной вилле, и, наконец, Пентхаусы - люксы на самых высоких этажах.

Zelené Město

Зеленый Город 3

Зеленый Город 3 - это проект в прекрасном месте, максимально приближенном к природе. Так как вид из окна это еще не все, поэтому мы также заботимся об интерьере. Мы используем качественные натуральные материалы, чтобы эта квартира радовала вас всю жизнь.

Разработчик - застройщик

Компания Daramis начала свою деятельность в Чехии в 2000 году и сейчас занимает значительное место на чешском рынке.

Динамичная и сильная девелоперская группа компаний специализируется в области жилых и коммерческих проектов, а также в области инвестиций в недвижимость. Мы предоставляем все необходимые услуги для реализации и управления такими проектами.

Мы применяем имеющийся богатый опыт реализации жилых проектов в больших городах, в первую очередь, в Праге. В своей деятельности мы делаем акцент на способность удовлетворить потребности как частных клиентов, так и крупных компаний. Мы основываем свою деятельность на профессиональном и доброжелательном подходе всех наших сотрудников. На сегодняшний день Daramis успешно реализировал 26 проектов с более чем 3400 квартирами, и развивает еще 8 с 1000+ квартирами. В нашем портфолио также есть 3 коммерческих здания с общей арендной площадью 36 800 м2 и один отель в городе Jablonec nad Nisou.

Мы проводим систематический мониторинг рынка и трендов, чтобы раскрыть потенциал подходящих и, в первую очередь, выгодных возможностей на рынке.