ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad: a, zákonnost, korektnost a transparentnost; b, účelové omezení; c, minimalizace údajů; d, přesnost; e, omezení uložení; f, integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost).
Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.
Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici.
Keen properties s.r.o. shromažďuje různé druhy osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů o vás, včetně následujícího (podle potřeby):
- OSOBNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH / OBČANECH
Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalá adresa, kontakní údaje – telefon a mailová adresa), shromažďujeme za účelem uzavření obchodního případu po dobu 5 let.
- NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA
Na naší webové stránce žádné osobní údaje nezpracováváme.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné.

INSTITUCE A VYNUCOVACÍ ORGÁNY

Keen properties s.r.o. osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S VAŠÍM SVOLENÍM

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami. V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.
V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVY
Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

VYMAZÁNÍ INFORMACÍ
Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

ÚPRAVY ZÁSAD

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě.
Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE

Keen properties s.r.o., se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 274 51 283 (Správce)
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116478
Kontaktní údaje Správce: 800 226 223

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:
gdpr@daramis.com

Contact us

Magdalena Čížková
+420 734 800 455
unicity@daramis.com
Keen Properties s.r.o. (Správce)
IČO 274 51 283
Ochrana osobních údajů

Call GREEN LINE 800 226 223

or contact us by email

Send inquiry

Seller:

Klientské centrum Unicity
Technická 3000/9, 301 00 Plzeň 3

Monday - Friday 09:00-17:30
Green line 800 226 223


Get acquainted with the projects of the Daramis

Domy Beranka

Domy Beranka

All 87 of the houses in the Beranka project stand out due to their decent modern architecture and well-thought-out layout, which respects the character of the given locality and the high demands of the future users.

Marina Island

Marina Island

Marina Island offers three categories of condominiums, ranging from comfortable apartments on intermediate floors, through Townhouses evoking the feeling of living in a family villa, up to luxurious Penthouses on the top levels.

Zelené Město

Zelené Město 3

Zelené Město Premium 3 is a project in a great location as close to the nature as possible. The view from the window is not everything, so we also care about the interior. We use quality natural materials to ensure that this apartment will be for a lifetime.

Developer - Daramis

Company Daramis commenced its activities in Czech Republic in 2000, which holds an important position on the Czech market.

This dynamic and strong development group specializes in the field of residential and commercial projects and also in the field of real estate investments. We provide a full range of services required for implementation and management of such projects.

We use our wealth of experience gained to date in implementation of residential projects in large cities, above all in Prague. In terms of our activities, we place an emphasis on the ability to meet the requirements of individuals in larger firms and companies. We pride ourselves on the professional and friendly approach of all of our employees both with regards to the individual and our company as a whole. Up to date, Daramis successfully finished 26 projects with over 3400 units and prepares 8 more with more than 1000 units.

In addition to that, we own 3 commercial building with total of 36 800 sqm leasable area and one hotel, located in Jablonec nad Nisou. We systematically monitor the market and trends applied in terms of previous and current construction projects. We are constantly looking for suitable and above all advantageous opportunities on the market whose potential we aim to utilize.